فضای خارجی

فرم سفارش محصولات دیجیتال
 • در این فیلد باید مشخص شود چه تعداد از فایل شما چاپ می‌شود.
 • برای دستگاه موتو و اکوسالونت حداقل طول 50 سانتیمتر و حداکثر 1000 سانتیمتر ( 10 متر ) می‌باشد و برای دستگاه بنر حداقل طول 50 سانتیمتر و حداکثر 2000 سانتیمتر ( 20 متر ) می‌باشد.
 • حداقل عرض قابل محاسبه برای بنر و فلکس 100 سانتیمتر و حداکثر 320 سانتیمتر می‌باشد. برای متریال‌های دیگر حداقل عرض قابل محاسبه 100 سانتیمتر و حداکثر 150 سانتیمترمی‌باشد، برای چاپ بک لایت و بوم که بین 3 تا 7 سانتیمتر نیاز به سفیدی دارند، عرض فایل با سفیدی مورد نظر حداکثر 150 سانتیمتر باشد.
 • بر حسب متر مربع میباشد
 • نوع متریال با توجه به کاربرد آن متفاوت می‌باشد.
 • چاپ محصولات فضای خارجی با سه دستگاه متفاوت انجام می‌شود که با توجه به نوع طرح و رنگ استفاده شده در آن و همچنین هزینه و اندازه طرح انتخاب می‌شود. دستگاه موتو و اکوسالونت حداکثر تا عرض 150 سانتیمتر و دستگاه بنر حداکثر تا عرض 320 سانتیمتر را چاپ می‌کنند، بنابراین یکی دیگر از معیارهای انتخاب دستگاه عرض طرح شما می‌باشد. لطفا قبل از سفارش متریال مورد نظر، در بخش چاپ فضای خارجی متریال‌هایی که با هر دستگاه چاپ می‌شود را بررسی و سپس نوع دستگاه را انتخاب کنید. اگر عرض طرح شما کمتر از 150 سانتیمتر است، می‌توانید برای انتخاب نوع دستگاه با همکاران ما در بخش دریافت سفارش مشورت نمائید.
 • اطرافی از طرح که نیاز دارید پانچ شود مشخص کنید. برای بنرهایی که نیاز هست چهار گوشه پانچ شود، در این فیلد گزینه چهار طرف را انتخاب و فیلد تعداد را 4 عدد وارد کنید.
 • با توجه به کاربرد بنر تعداد پانچ را مشخص کنید. برای بنر استندی 4 عدد و برای بنرها با سازه اسپیس با توجه به اندازه طرح و فاصله پانچ‌ها از هم تعداد آن را مشخص نمائید به عنوان مثال اگر طرح شما 2×3 متر است و قرار هست هر نیم متر پانچ شود تعداد پانچ را 20 عدد وارد کنید.
 • با توجه به این که احتمال دارد عرض طرح شما از عرض رول‌های موجود در چاپ دیجیتال مدرن کوچکتر باشد در اطراف طرح حاشیه سفید می‌ماند. اگر در طرح خود نیاز به سفیدی دارید (عموما برای نصب طرح روی بعضی از سازه‌ها سفیدی مورد نیاز می‌باشد) اگر در اندازه سفیدی برای هر سازه اطلاعی ندارد، لطفا قبل از سفارش با همکاران ما در بخش دریافت سفارش مشورت نمائید.
 • اگر بنر شما بر روی داربست نصب می‌شود، برای نصب راحت‌تر می‌توانید از جای داربستی استفاده کنید. جای داربستی برای بنر مناسب می‌باشد.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, zip, rartif, psd.
  برای آپلود چند فایل از فرمت zip استفاده کنید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .